Aslu dhivehin ge bahakee kobaa?

Insaanaa dhuniye ah anna hisaabun feshigen eynaa dhiri ulhemun annanee ehen insaanun ge ehee aa eku. adhi dhuniye ah annanee ves ehen insaanakah depend vegen. dhen dhuniye ah aumaffahu eyna dhiri hurumattakaa fuddhaan jehey beynun thah fuddhan ehen meehun ge ehee beynun vey.…

Who wrote the best writing​ in the world?

One may wonder that the question I’m trying to answer is rather an easy one. Their justification is that no one has written better than Shakespeare. I also agree that no one has ever been able to write so beautifully, so poetically, in such a simple language and in such a smart​ way as Shakespeare has written.…

Alanaasi indhaane’ goi

Alanaasi akee dhivehin ge thereyga varah mashooru meyvaa eh. ehaa foni, angayah meeru, fani giraigen ves boan kamudhaa meyvaa eh. dhivehin zamaanussuren alanaasi hoadhaa ulhunee beyrun genesgen. sababakee raajjeyakee alanaasi ehaa fulhaa koh haddhaa thanakah nuvun.…