ކުރިމަގު ޓީމް

ކުރިމަގު ޓީމް

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވެރީންގެ ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކާއި އެއްގޮތް ކަންތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ދުނިޔޭގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ދެ ޖިންސްގެ މީހުން ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކަށްވުރެ ގިނައީ...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4