ކުރިމަގު ޓީމް

ކުރިމަގު ޓީމް

އިގިރޭސި ބަހުގެ ނައުން އާއި ވާބްގެ ތަފާތު

އިގިރޭސި ބަހުގައިވާ ހުރިހާ ބަސްތަކެއްވެސް ވަނީ ތަފާތު ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބަލާލާނީ އޭގެ ތެރެއިން ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ ނައުން އާއި ވާބް އެވެ. އިގިރޭސި...

Read more

ދިވެހި ރާއްޖެ ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަގްނީ-5

އަގްނީ ނުވަތަ އަލިފާނަކީ އިންޑިޔާއިން އުފައްދަމުން ގެންދާ އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލެސްޓިކް މިސައިލްގެ ސީރީސް އެކެވެ. މީގެ އެންމެ ފަހުން އުފައްދާފައި ވަނީ 5 ވަނަ މޮޑެލެވެ....

Read more

މެޓްރިކްސް: އިންސާނުންނާއި ދެކޮޅަށް މެށިންތަށް

ފިލްމް ފެށެނީ ފޯން ކޯލަކުންނެވެ. ގުޅައިގެން ތިބި ދެމީހުންނަކީ ދެ ހެކަރުންނެވެ. ހެކް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އެތަނުން އެކަކު ހުރީ މެޓްރިކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރޮގްރާމެއްގެ...

Read more

ތަރިތަކާއި ބެހޭ އެޕް ރިވިއު: ސްކައި ވިއު ލައިޓް އަދި ސްޓާ ޗާޓް

        ސްކައިވިއު ލައިޓްގެ ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ފީޗާސް ތަށް: ޕްލެނެޓް، ކޮންސްޓްލޭޝަން އަދި ސެޓަލައިޓް ތަށް ހިމެނިފައި ވުން. ފޯނު މައްޗަށް ދިއްކުރުމުން...

Read more

ނާސާގެ އިންސައިޓް އިން ސަތޭކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިންހެލުން ރެކޯޑު ކޮށްފި.

ބިންހެލުން ރެކޯޑު ކުރާ އާލާތް މާސްގެ ބިންގަނޑަށް ޖެހިތާ 10 މަސް ތެރޭގައި 174 މާސްކުއޭކް (ބިންހެލުން) ވަނީ ރިކޯޑު ކޮށްފައެވެ. މިއީ މާސްގެ ބިންގަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3