Gadhayah Nidhumaa behey

Insaanaa ge visnun abadhuves bunamun dhanee emeehaku edhaa misraabakah dhiumah, ekamaku vaki speed eh ga dhaakasheh noon. Hama eaa eku, fikuru kuraa meeheh nama eynage ihusaas thakaa jazubaathu thakah boa lambai heyo magun kassaalaigen dhaane hurihaa goi thakeh balai ekanthakun dhuru vaan vane. mi dhennevi ihusaas thakaa jazubaath thah hunnan vaanee, eynage zimmaa thakaa magusadh thakaa fushu naaraa varah.

Alhugandah fenna gothuga rangalhu adhabakee ves mas hurefa leyge vindhu jahaa hashigandeh nama, reygandu ge keumah dhaairu vindhu jahaa varah vure baarah jahaane gohmmushuge baaru dhakkaafa meehakaa dhimaalah dhaan veema.

Aadhayaa hilaaf meehunge kibain alhugandah fenunu aadhayaa hilaaf kameh ge vaahaka bunelaanan, aee e meehunge bodethi zimmaa thah dhookollumah fahu, madumaithiri kamaa eku, hama jehilaigen, nidhi kuravvaa vaahaka.

Alexandar rasgefaanu, kuri emme bodu eh hanguraamaiga, safuthah athuraafa hurihaa kamaeh thayyaaru koh nimumah fahu gos tent ga nindhevi gothah aneh dhuvahu heylevunee Parmenio kiyaa General eh ais goveema, Ragefaanah hey levunee thin hatharu faharu namun govai, hanguraama ah idhikolhu lashkaru ais safuthah athuraifiyey bune govumun. Emperor Otho, ves eh reyaku amillayah maruvaan nimmaafa mudhaa thah bahaafa, rattehinnah vedhun fonuvaafa gos oshoai thanun e ai ninjeh ge gadha kamun, beyruga thibi meehunah e rangefaanu guguri dhamaa adu ves ivunu vey. Hama mi dhennevi vaahayaa eggothakah Cato ah ves vegen dhiyaee.