Aslu dhivehin ge bahakee kobaa?

Insaanaa dhuniye ah anna hisaabun feshigen eynaa dhiri ulhemun annanee ehen insaanun ge ehee aa eku. adhi dhuniye ah annanee ves ehen insaanakah depend vegen. dhen dhuniye ah aumaffahu eyna dhiri hurumattakaa fuddhaan jehey beynun thah fuddhan ehen meehun ge …

Alanaasi indhaane’ goi

Alanaasi akee dhivehin ge thereyga varah mashooru meyvaa eh. ehaa foni, angayah meeru, fani giraigen ves boan kamudhaa meyvaa eh. dhivehin zamaanussuren alanaasi hoadhaa ulhunee beyrun genesgen. sababakee raajjeyakee alanaasi ehaa fulhaa koh haddhaa thanakah nuvun.
engifaivaa gothuga kuree zamaanu …