Insaafu ge feshun

Fairness nuvatha insaafu emme furathama feshigen aissa innanee dhefaraathuge baaru evvaru meehunge thereyn. ebaegge thereyga emmen ves evvarakah baaru gadha vefa, thalhaafolhumeh, nuvatha hanguraamayakah gossi nama dhefaraathah ves evvarakah gellun vaanekanmah fenijjeyaa emeehun dhen beynun vaanee vaahaka dhakkaigen massala hallu koh ebbas vumakah dhaan.…

Dhivehi Language and It’s spelling

There are times when you are chatting with someone, they send you a message, something in dhivehi, you open and read it, read it again, and then pause for a while, then read it again, and wondering what the hell is that mean.…

Alanaasi indhaane’ goi

Alanaasi akee dhivehin ge thereyga varah mashooru meyvaa eh. ehaa foni, angayah meeru, fani giraigen ves boan kamudhaa meyvaa eh. dhivehin zamaanussuren alanaasi hoadhaa ulhunee beyrun genesgen.…

Gadhayah Nidhumaa behey

Insaanaa ge visnun abadhuves bunamun dhanee emeehaku edhaa misraabakah dhiumah, ekamaku vaki speed eh ga dhaakasheh noon. Hama eaa eku, fikuru kuraa meeheh nama eynage ihusaas thakaa jazubaathu thakah boa lambai heyo magun kassaalaigen dhaane hurihaa goi thakeh balai ekanthakun dhuru vaan vane.…