ދިވެހި ރާއްޖެ ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަގްނީ-5

ދިވެހި ރާއްޖެ ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަގްނީ-5

އަގްނީ ނުވަތަ އަލިފާނަކީ އިންޑިޔާއިން އުފައްދަމުން ގެންދާ އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލެސްޓިކް މިސައިލްގެ ސީރީސް އެކެވެ. މީގެ އެންމެ ފަހުން އުފައްދާފައި ވަނީ 5 ވަނަ މޮޑެލެވެ. ...

Page 1 of 3 1 2 3